Caerau Wall Insulation Scheme with Bridgend County Borough Council – Closed

Mae cofrestriadau ar gyfer cynllun Inswleiddio Waliau Caerau bellach wedi cau. Os hoffech drafod cofrestru ar gyfer y rhaglen, cysylltwch â Swyddog Cyswllt Cymunedol y cynllun Alyson King ar 0292 002 5890 neu drwy e-bost caerau@warmworks.co.uk

 

Registrations for the Caerau Wall Insulation scheme have now closed. If you would like to discuss registering for the programme, please contact the scheme’s Community Liaison Officer Alyson King on 0292 002 5890 or via email at caerau@warmworks.co.uk